© 2011 Autori zadržavaju sva prava na izvođenje, javno čitanje, ekranizaciju i kopiranje tesktova objavljenih ovde, osim gde je drugačije naznačeno. Ako želite da stupite u kontakt sa nekim od autora, pišite nam.

Ljubinka Stojanović
Jelena Kajgo
Fedor Šili
Aleksandar Novaković
Milena Depolo
Olga Dimitrijević
Slobodan Obradović
Staša Bajac
Simona Semenič
Simona Hamer
Vanja Nikolić
Ivan Pravdić
Jelena Popadić
Jordan Cvetanović
Tamara Bijelić
Aleksandar Đuričić
Vladimir Đorđević
Vladimir Đurđević
Mirjana Drljević
Anna Nygren
Dimitrije Kokanov
Andrej Šepetkoviski
Ana Todorović Diallo