Aleksandar Novaković

1975, Beograd. Piše: drame, aforizme, pesme, kratke priče. Diplomirani istoričar i diplomirani dramaturg. Studije istorije uspešno završio 2002. godine s odbranjenim diplomskim radom “ Kad su cvetale tikve-istorija jedne zabrane“ na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti 2004.godine, odsek dramaturgija, kao prvi u klasi . Autor dramskih tekstova Sistem (Narodno pozoriste Užice, 2001) i Zubi (Srpsko narodno pozoriste, Novi Sad, 2004). Saradnik na više istraživackih projekata.

na srpsko-hrvatskom: