Rođen 14. 04. 1975. godine u Beogradu. Diplomirao Dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti i magistrirao Višemedijsku umetnost na Interdisciplinarnim poslediplomskim studijama Univerziteta Umetnosti u Beogradu.
Jedan od osnivača legendarne Umetničke grupe Magnet. Kreira performanse, ambijente, akcije, predstave, dramu, poeziju, participacije publike, radionice, video. Sa svojim radovima učestvovao na festivalima i simpozijumima u SAD, Kanadi, Rusiji, Portugalu, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj.
Puna biografija: http://goo.gl/edjDr

na srpsko-hrvatskom: