16Maja Pelević je rođena 1981. godine. Diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti i doktorirala na Interdisciplinarnim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Drame su joj izvođene u Srbiji, Nemačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, B i H, Rusiji (…), prevedene na više svetskih jezika i objavljene u nekoliko domaćih i međunarodnih antologija. Živi i radi u Beogradu.

Puna biografija: http://goo.gl/pc2MN

 

na srpsko-hrvatskom:

na engleskom:

auf Deutsch: