26Simona Hamer (1984) je dramska spisateljica, dramaturškinja i publicistkinja i producentkinja.
Studirala je dramaturgiju na Akademiji za Pozorište, Radio, Film i Televiziju na Univerzitetu u Ljubljani, radila kao dramaturg u pozorištu Glej (2008-2010) i sarađivala sa brojnim pozorišnim redititeljima i u okviru nekoliko produkcija slovenačkih pozorišta.
Kao dramskoj spisateljici drame su joj nekoliko puta javno čitane (Taubeka/Lovebirds 2007. i 2008, Amen 2009, Tik-tak/Tick- tock 2010. u Ljubljani i Novom Sadu). Autorica je tekstova za nekoliko performansa: V.E.M (2010), Šajning/Shining (2010), Brez/Without (2011), Kladivo ali pinceta? (dramaturška osmišljevanja)/A Hammer or a Pincette? (Reflexions on Dramaturgy) (2012).
Napisala je i izvela kratke tekstove Nemi lik/Silent figure (2010), Ja sam Simona Hamer, umetnica/I’m Simona Hamer and I’m an artist (2011) i solo performans Kladivo ali pinceta?/A Hammer or a Pincette? (2012). Drame su joj štampane u  Dramoberu 2008. (Taubeka/Lovebirdes), Dramoberu 2009. (Tik-tak/Tick-tock) i Zakonu, III. čitanje/The Act, Third Reading, 2011 (Nemi lik/Silent Figure).
From 2008 on she is a member of preglej (Initiative for contemporary playwriting). She participated and organized workshops in Slovenia, Croatia and Serbia and is one of the artistic directors of international festival Read it out loud! (Festival of contemporary Plays).

in English: