18Tamara Bijelić (Beograd, 1985) diplomirala je 2010. na katedri za dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Realizovane drame: “Stanica – Kompas” (Dadov, 2011) „Ples pacova“ (objavljena u pozorišnom časopisu „Teatron“ 2009; scensko čitanje u UK „Parobrod”, ciklus: „Biseri iz upravničkih fioka“, 2011), „Kako sam zavoleo fudbal“ (Dadov, 2008), radio drama: „Šesto čulo“ (Radio Beograd, 2009). Radila kao scenarista na interaktivnom filmu „Über life“ (Emote productions, 2010) i kao dramaturg/asistent na više profesionalnih i studentskih predstava.
Trenutno je na doktorskim studijama iz teatrologije na Fakultetu dramskih umetnosti.

na srpsko-hrvatskom: