20Rođena 1983 u Novom Sadu, gde je završila studije komparativne književnosti i dramaturgiju. Objavljena drama Connection, Slovenia 2009. Javno čitanje drama Connection, Ljubljana, Novi Sad 2009, Svemirska uspavanka, Novi Sad 2010, Zoe, Beograd 2011. Dramatizacije tekstova Prugasti mačak i gospojica lasta, Beograd 2010 i Ivica i Marica, Zrenjanin, 2011. Kao dramaturg radila na projekatima u Novom Sadu, Beogradu i Zrenjaninu. Član uredništva regionalnog časopisa za izvođačku umetnost BCC i saradnik časopisa Scena.

na srpsko-hrvatskom: