22Vladimir Đurđević je rođen 10.07.1977. godine u Beogradu. Od rođenja živi u Batajnici, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju pohađao u Zemunu. Maturirao 1996. godine, kada je upisao Mašinski fakultet, koji napušta nakon šest godina studiranja i odslušanih šest semestara. Od septembra 2002. do juna 2003. godine bio na odsluženju vojnog roka. Po povratku iz vojske prelazi na Višu mašinsku školu u Zemunu na kojoj i apsolvira januara 2005. U julu iste godine upisuje Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, odsek – dramarurgija. Do sada je napisao dve celovečernje drame, jednu monodramu i dve drame za decu, za potrebe jedne putujuće pozorišne trupe. Radio adaptaciju radio drame “Kapetan DŽon Piplfoks”, pisao tekstove songova za nekoliko amaterskih predstava kao i za potrebe svog negdašnjeg rok benda. Neoženjen i nema dece (valjda).

na srpsko-hrvatskom: