© 2011 Autori zadržavaju sva prava na izvođenje, javno čitanje, ekranizaciju i kopiranje tesktova objavljenih ovde, osim gde je drugačije naznačeno. Ako želite da stupite u kontakt sa nekim od autora, pišite nam.

Ljubinka Stojanović

na srpsko-hrvatskom:
Golubarnik
Pit

na engleskom:
Pit

Jelena Kajgo

na srpsko-hrvatskom:
Intimus
Realisti
Fantomi

na engleskom:
Phantoms

Fedor Šili

na srpsko-hrvatskom:
Beograd – London

Aleksandar Novaković

na srpsko-hrvatskom:
Identitet
Boadicea

Milena Depolo

na srpsko-hrvatskom:
Brazil
Karakteri
Karma koma

Olga Dimitrijević

na srpsko-hrvatskom:
Radnici umiru pevajući

Slobodan Obradović

na srpsko-hrvatskom:
Yankee Rose

Staša Bajac

na srpsko-hrvatskom:
Jutro u kući Lefovih

Simona Semenič

na srpsko-hrvatskom:
Nisi zaboravila, samo se ne sećaš više

na engleskom:
Feast
5boys.si

Simona Hamer

na srpsko-hrvatskom:
Tick – Tack

Vanja Nikolić

na srpsko-hrvatskom:
Svemirska uspavanka
Connection

Ivan Pravdić
Jelena Popadić

na srpsko-hrvatskom:
Kohio

na nemačkom:
Rabenkreuz

Jordan Cvetanović
Tamara Bijelić

na srpsko-hrvatskom:
Ples pacova

Aleksandar Đuričić

na srpsko-hrvatskom:
Ljubim vam dušu
Civilizacija

Vladimir Đorđević

na srpsko-hrvatskom:
Vladimir Đorđević – drame

Vladimir Đurđević

na srpsko-hrvatskom:
Raj na zemlji

Mirjana Drljević

na srpsko-hrvatskom:
Suncokreti

Anna Nygren
Dimitrije Kokanov
Andrej Šepetkoviski
Ana Todorović Diallo

na srpsko-hrvatskom:
Lifting za dušu