Ana-Seferovic-byTamaraSuskicRođena 1976. u Beogradu. Diplomirala orijentalistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila dve knjige: //Duboki kontinent //(Matica srpska, 2000) i //Beskrajna zabava //(Narodna knjiga, 2004). Koautorka zbornika poezije i autopoetika nove generacije pesnikinja //Diskurzivna tela poezije //koja je nastala kao rezultat rada pesničko-teorijske škole pri Asocijaciji za žensku inicijativu (Beograd, 2004). Uvrštena u antologiju savremene poezije //Tragom roda smisao angažovanja//, DEVE, 2006. Objavljivala u časopisima //ProFemina, Književni magazin, Polja, Treći trg, Beogradski književni list, Portret//, //Ha!Art, Pobocza //(Poljska), //Apokalipsa //(Slovenija) itd.

 

na srpsko-hrvatskom:

Diskretne žene, dekorativno dete, danska doga

in English:

Discreet Women, Decorative Child, Great Dane