Anna Nygren,rođena 1990. u Švedskoj, piše pozorišne drame, poeziju, filmske scenarije i fikciju. 2012. godine je završila  Biskops-Arn program za dramsko pisanje i iste godine je magistrirala književnost na Univerzitetu Linšopingu. Anna je napisala drame sa nekoliko slobodnih grupa u Švedskoj i bila uključena u nekoliko međunarodnih projekata (u Južnoj Africi i Grčkoj). Trenutno živi u Geteborgu u Švedskoj, piše drame i radi na MA tezi iz književnosti. Kada ne piše, Anna se bavi heklanjem, crtanjem i jogom.

 

kontakt: anna.maria.nygren at gmail.com

na engleskom:

na švedskom (u originalu):